JV 2005/339, Europees Commité Sociale rechten 08-09-2004, , 14/2003 (met annotatie van CAG)

Inhoudsindicatie

Medische behandeling, Kinderen, rechten van

Samenvatting

De Commissie overweegt dat menselijke waardigheid een fundamentele waarde is en de kern is van Europese mensenrechten wetgeving onder het Europees Sociaal Handvest als ook onder het EVRM. Gezondheidszorg is een vereiste voor het behoud van menselijke waardigheid.

Wetgeving of praktijk welke medische hulp aan vreemdelingen ontzegt, binnen het territoir van de lidstaat, zelfs als zij daar illegaal verblijven, is in strijd met het ESH.

1. Frankrijk biedt illegale vreemdelingen wel bijstand in kosten voor medische hulp voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht