JV 2005/340, HvJ EG 07-07-2005, , C-383/03 (met annotatie van CAG)

Inhoudsindicatie

Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Arbeid, in loondienst, Openbare orde

Samenvatting

Een Turks onderdaan die krachtens art. 6 lid 1, derde streepje, Besluit nr. 1/80 over het recht van vrije toegang tot iedere arbeid in loondienst te zijner keuze beschikt, verliest dit recht niet wegens het niet verrichten van arbeid gedurende zijn hechtenis, ook gedurende verscheidene jaren, wanneer zijn afwezigheid van de legale arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst slechts tijdelijk is.

De door die bepaling…

Verder lezen
Terug naar overzicht