JV 2006/145, Raad van Discipline Ressort Arnhem 23-01-2006, , 05-46 (met annotatie van F.H. Koers)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Rechtshulpverlening

Samenvatting

De vreemdeling klaagt er over dat verweerder (de advocaat) niet heeft gehandeld zoals een goed advocaat betaamt door:

a. aan klager geen afschrift te zenden van het voornemen van de IND om de asielaanvraag af te wijzen en geen zienswijze naar aanleiding van dit voornemen naar voren te brengen;

b. ten onrechte geen goed onderbouwd beroep te doen op art. 3 EVRM;

c. de gronden van het beroep niet nader aan te vullen en toestemming te verlenen aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht