JV 2006/210, No 23-03-2006, , 2006/116

Inhoudsindicatie

IND, Nader gehoor, Rechtsbijstand

Samenvatting

Verzoeker klaagt erover dat de IND voorafgaande aan het aanvullend gehoor in het kader van zijn asielprocedure:

1. Zijn gemachtigde niet van de vordering voor dat gehoor op de hoogte heeft gesteld.

De No verwijst naar het rapport 2005/129 (MR 2005, 38) waar werd overwogen dat een asielzoeker persoonlijk kan worden opgeroepen, maar niet buiten de gemachtigde om. Dit is in verzoekers geval ten onrechte niet gebeurd en is in strijd met het beginsel van fair play…

Verder lezen
Terug naar overzicht