JV 2006/213, HvJ EG 27-04-2006, , C-441/02 (met annotatie van CAG)

Inhoudsindicatie

Gemeenschapsrecht, Vrij verkeer, Openbare orde, Uitzetting, Gezinsleven

Samenvatting

Door in par. 12 lid 1 Wet inzake het binnenkomen en verblijf van EEG-onderdanen van 21 januari 1980 de door het gemeenschapsrecht ten aanzien van de beperking van het vrije verkeer gestelde voorwaarden onvoldoende duidelijk om te zetten, is de Bondsrepubliek Duitsland de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens art. 39 EG, art. 3 Richtlijn 64/221/EEG (maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf) en art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht