JV 2006/239, No 27-04-2006, , 2006/163

Inhoudsindicatie

Vreemdelingenbewaring, Uitzetting, IND, Somalië

Samenvatting

Verzoekers gemachtigde heeft op 1 juli 2004 de IND dringend verzocht om informatie omtrent de eindbestemming en reisroute van verzoeker met oog op de voorbereiding van de zitting van 2 juli 2004. Deze informatie is pas op 6 juli 2004 volledig verleend.

1. Dat de rechtbank van oordeel was dat die informatie niet relevant was bij de beoordeling van rechtmatigheid van de vrijheidsontnemende maatregel, zoals de minister in haar reactie op de klacht opmerkte, is niet van belang. Immers tevoren…

Verder lezen
Terug naar overzicht