JV 2006/240, No 02-05-2006, , 2006/176

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, referentprocedure, Gezinshereniging, nareiscriterium, Pakistan

Samenvatting

1. Verzoekster klaagt dat de Visadienst dan wel de Nederlandse ambassade te Islamabad haar, gedurende de referentprocedure en tijdens haar bezoeken van 18 mei en 10 augustus 2004 aan de ambassade, er niet op hebben gewezen dat door de Afdelingsuitspraak van 12 januari 2004 («JV» 2004/82) een mvv-aanvraag noodzakelijk is om de moge-lijkheid te hebben tot het instellen van een rechtsmiddel.

De Nationale ombudsman (No) …

Verder lezen
Terug naar overzicht