JV 2006/242, Mensenrechtencomité VN 28-04-2006, , CCPR/1289/2004 (met annotatie van Marcelle Reneman)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Ontvankelijkheid

Samenvatting

Mevrouw Osivand van Iraanse nationaliteit klaagt mede namens haar dochters dat hun uitzetting naar Iran in strijd is met art. 6, 7 en 9 IVBPR.

1. Op grond van art. 5(2) sub a van het Facultatief protocol wordt indien dezelfde aangelegenheid reeds wordt onderzocht door een andere procedure van internationaal onderzoek of internationale regeling de ingezonden kennisgeving niet in behandeling genomen. In casu is sprake van verschillende feiten in relatie tot verschillende familieleden voorgelegd aan het EHRM en…

Verder lezen
Terug naar overzicht