JV 2007/160, Committee Against Torture 22-01-2007, , 280/2005 (met annotatie van TS)

Inhoudsindicatie

Onmenselijke behandeling, Medische omstandigheden, Vluchtelingen, refugié sur place, Traumata, Uitzetting, Libië

Samenvatting

Klager, van Libische nationaliteit, vroeg op 10 juni 2003 asiel aan, welke aanvraag op 5 maart 2004 werd afgewezen. Hij stelt dat uitzetting naar de Libische Arab Jamahiriya een inbreuk op art. 3 AFT oplevert.

Het Comité overweegt dat, gezien de specifieke omstandigheden van het geval en in het bijzonder in het licht van de bevindingen in het medisch rapport betreffende de ernstige gevolgen van daden van marteling…

Verder lezen
Terug naar overzicht