JV 2007/161, Committee Against Torture 22-01-2007, , 262/2005

Inhoudsindicatie

Onmenselijke behandeling, Verkrachting, Bescherming autoriteiten, Wit-Rusland

Samenvatting

De echtgenoot van klaagster, burger van Wit-Rusland, deed mee aan plaatselijke verkiezingen in Wit-Rusland en in brieven in de krant bekritiseerde hij de president. Hij is een aantal keer ondervraagd, en hem is geadviseerd zijn politieke activiteiten te stoppen. Na afwijzing van zijn asielaanvraag in België reisde hij naar Zwitserland. Klaagster bleef ondertussen in Wit-Rusland en werd herhaaldelijk ondervraagd over zijn verblijfplaats. Zij is op 16 december 2002 naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht