JV 2007/2, Mensenrechtencomité VN 10-11-2006, , 1416/2005 (met annotatie van Mr. drs. M. den Heijer)

Inhoudsindicatie

Uitzetting, Onmenselijke behandeling, Terrorisme, bestrijding, Egypte, Rechtsmiddelen

Samenvatting

Verzoeker, van Egyptische nationaliteit, wordt door de Egyptische autoriteiten verdacht van terroristische activiteiten en vraagt in 1999 asiel in Zweden. De Zweedse veiligheidsdienst beveelt aan de aanvraag af te wijzen. Nadat van de Egyptische regering diplomatieke garanties zijn verkregen omtrent onder meer de te verkrijgen procesgang en bestraffing in Egypte, wijst de Zweedse regering de asielaanvraag af en wordt uitzetting bevolen. Verzoeker wordt door de Zweedse veiligheidsdienst gearresteerd, naar de luchthaven van Stockholm…

Verder lezen
Terug naar overzicht