JV 2007/522, No 02-10-2007, , 2007/211

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, verlenging, Beslistermijn, verlenging, Medische noodsituatie, Medisch advies

Samenvatting

Verzoeker klaagt dat de IND de beslistermijn voor de behandeling van zijn aanvraag verlenging verblijfsvergunning ‘verblijf vanwege medische noodsituatie’ met toepassing van art. 25 lid 2 Vw 2000 met een termijn van zes maanden heeft verlengd vanwege het aanvragen van een BMA-advies.

1. Denkbaar is dat het BMA aan de IND laat weten dat het uitbrengen van een advies niet mogelijk is binnen de streeftijd van drie maanden. Dit kan het geval…

Verder lezen
Terug naar overzicht