JV 2007/523, No 02-10-2007, , 2007/212

Inhoudsindicatie

Medisch advies, Informatieplicht, Beslistermijn, verlenging

Samenvatting

Verzoekers klagen erover dat de IND hen niet lopende de procedure in het bezit heeft gesteld van een kopie van de rapportage van het BMA maar eerst met het uitbrengen van de beslissing op de verblijfsaanvraag.

1. Volgens de minister was op de aanvragen van verzoekers binnen vier weken na het advies beslist, zodat het advies om die reden met de beschikking was meegezonden. Dit doet echter niet af aan het belang van verzoekers om te kunnen reageren op het advies…

Verder lezen
Terug naar overzicht