JV 2008/202, RvS 01-04-2008, BC9154, 200801246/1

Inhoudsindicatie

Besluit, Motivering, websites, Taal

Samenvatting

De staatssecretaris van Justitie klaagt dat de voorzieningenrechter, door te overwegen dat met de verwijzing naar een viertal websites geen kenbare en toetsbare motivering aan het besluit ten grondslag is gelegd, nu twee van deze websites alleen in het Russisch zijn opgemaakt, heeft miskend dat in dat besluit uitvoerig is gemotiveerd dat de vreemdeling er niet in is geslaagd de aan zijn aanvraag ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden aannemelijk te maken, omdat hij vage en summiere verklaringen heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht