JV 2009/44, HvJ EG 19-12-2008, , C-551/07

Inhoudsindicatie

Richtlijn, verblijfsrecht, Gezinshereniging

Samenvatting

1. De artikelen 3, lid 1, 6, lid 2, en 7, lid 1, sub d, en lid 2, van de verblijfsrichtlijn 2004/38/EG moeten aldus worden uitgelegd dat zij ook betrekking hebben op familieleden die onafhankelijk van de burger van de Unie in de gastlidstaat zijn aangekomen en pas toen zij eenmaal in de gastlidstaat waren, de hoedanigheid van familielid hebben verkregen dan wel in familieverband met deze burger van de Unie zijn gaan leven…

Verder lezen
Terug naar overzicht