JV 2010/262, Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg 27-04-2010, , C2009/105

Inhoudsindicatie

Medische behandeling, Medisch advies

Samenvatting

In het kader van de bezwaarprocedure tegen afwijzing van de aanvraag verblijfsvergunning ‘medische behandeling’ is de BMA-arts door de IND gevraagd te adviseren. Volgens klager (1) had het dossier aanleiding moeten zijn te twijfelen aan de effectiviteit van de behandeling in het land van herkomst E.; (2) heeft de arts ten onrechte in het advies opgenomen dat klager wel kan reizen als hij wordt begeleid door sociaal psychiatrisch verpleegkundige, (3) ontbeert het advies de nodige zorgvuldigheid.

Verder lezen
Terug naar overzicht