JV 2011/2, HvJ EU 09-11-2010, , C-57/09, C-101/09 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Richtlijn, Definitie-. Vluchtelingenstatus. Terrorisme(bestrijding). Nationale veiligheid

Samenvatting

1. Art. 12 lid 2, sub b en c, Definitierichtlijn 2004/83/EG moet aldus worden uitgelegd dat:

– het feit dat een persoon heeft behoord tot een organisatie die wegens haar betrokkenheid bij terroristische daden op de in de bijlage bij gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GVBV (ve07000394) van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme…

Verder lezen
Terug naar overzicht