JV 2012/142, Nationale ombudsman 23-01-2012, , 2012/007

Inhoudsindicatie

Detentie, Rechtsbijstand, Fair play

Samenvatting

Klacht rechtshulpverlener dat Detentiecentrum Rotterdam hem niet toestaat om zijn mobiele telefoon, dictafoon en laptop mee te nemen bij zijn bezoek aan zijn cliënten, die in het kader van de verlengde asielprocedure in het detentiecentrum verblijven. Voor medewerkers van de ketenpartners zoals de IND geldt dat het hen wel is toegestaan om hun laptop en mobiele telefoon mee naar binnen te nemen.

De Nationale ombudsman stelt voorop dat de directeur verantwoordelijk is voor de orde en veiligheid binnen het Detentiecentrum en daarom op…

Verder lezen
Terug naar overzicht