JV 2012/271, EHRM 10-04-2012, , 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09, 67354/09 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Uitlevering, Openbare orde, Terrorisme, bestrijding, Verenigde Staten, Detentie, Onmenselijke behandeling, Medische omstandigheden

Samenvatting

Tussen 1999 en 2006 werden alle zes klagers aangeklaagd voor terroristische daden in de VS. Op de basis van hun aanklachten heeft de regering van de VS verzocht om de uitlevering van ieder van de klagers uit het Verenigd Koninkrijk. Alle zes klagers zijn gearresteerd in het VK en in detentie geplaatst in afwachting van hun uitlevering. Zij hebben hun uitlevering aangevochten in aparte procedures voor Engelse…

Verder lezen
Terug naar overzicht