JV 2013/166, HvJ EU 21-03-2013, , C-254/11 (met annotatie van prof. mr. C.A. Groenendijk)

Inhoudsindicatie

Grensbewaking, Visum, Vrij verkeer van personen, Schengengrenscode, Schengenuitvoeringsovereenkomst, Fraude, Vrije termijn, EU-handvest grondrechten

Samenvatting

Klein grensverkeer.

 

In antwoord op de vragen (*) van het Legfelsőbb Bíróság (Hongarije) (ve11001799) verklaart het Hof voor recht:

1. Vo 1931/2006 (ve07000401) tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een vergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht