JV 2016/100, RvS 26-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:584, 201410563/1/V1

Inhoudsindicatie

Kinderpardon, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Overgangsrecht, Gezinsleven

Samenvatting

Kinderpardon; 1F; tienjarenbeleid niet van toepassing gezien overgangsrecht

De aanvraag van de vreemdelingen (moeder en twee kinderen) in het kader van het (definitieve)kinderpardon is afgewezen omdat aan vader/echtgenoot art. 1F Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen.

1. Zoals de ABRvS vandaag* heeft overwogen zou de toepassing van het tienjarenbeleid in het kader van de overgangsregeling kinderpardon, gelet op de aard van die regeling, meebrengen dat ook aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht