JV 2016/100, RvS 26-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:584, 201410563/1/V1

Inhoudsindicatie

Kinderpardon, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Overgangsrecht, Gezinsleven

Samenvatting

Kinderpardon; 1F; tienjarenbeleid niet van toepassing gezien overgangsrecht

De aanvraag van de vreemdelingen (moeder en twee kinderen) in het kader van het (definitieve)kinderpardon is afgewezen omdat aan vader/echtgenoot art. 1F Vluchtelingenverdrag is tegengeworpen.

1. Zoals de ABRvS vandaag* heeft overwogen zou de toepassing van het tienjarenbeleid in het kader van de overgangsregeling kinderpardon, gelet op de aard van die regeling, meebrengen dat ook aan…

Terug naar overzicht