JV 2016/105, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:656, 201503443/1/V6

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Richtlijn, Verblijfs-, Vrij verkeer van werknemers

Samenvatting

Wav; Bulgaren kunnen tijdens overgangsperiode geen beroep doen op Verblijfsrichtlijn.

Uit het boeterapport van 6 november 2013 blijkt dat twee Bulgaarse vreemdelingen werkend zijn aangetroffen in het horecabedrijf van appellant sub 2, terwijl daarvoor geen tewerkstellingsvergunningen waren verleend.

Dat gezinsleden van burgers van de Unie die in een lidstaat verblijfsrecht genieten, ingevolge art. 23 Verblijfsrichtlijn vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben, betekent niet dat appellant sub 2 zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht