JV 2016/131, Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 08-03-2016, ECLI:NL:TGZCTG:2016:99, C2015.152

Inhoudsindicatie

Uitzetting, medisch beletsel, Medisch advies, Medische noodsituatie, Nigeria, Medische omstandigheden

Samenvatting

Onderzoeksplicht BMA-arts; aanscherping criterium effectiviteit behandeling.

Tegen een Bureau Medische Advisering (BMA)-arts is een klacht ingediend omdat hij op basis van informatie van een vertrouwensarts in Nigeria heeft gesteld dat een type hiv-medicijn beschikbaar is aldaar, terwijl uit door klager opgevraagde informatie van fabrikanten bleek dat het medicijn niet geregistreerd is in Nigeria en een door klager bevraagde arts in Nigeria verklaarde dat het medicijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht