JV 2016/150, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:813, 201502093/1/V1 (met annotatie van mr. dr. C.H. Slingenberg)

Inhoudsindicatie

Illegalen, Opvang, Vrijheidsbeperking, Medische omstandigheden

Samenvatting

Bed, bad en brood; opvang in VBL; depressie niet aan te merken als bijzondere omstandigheid.

Hoger beroep van de SvV&J inzake de afwijzing van een verzoek om onderdak en leefgeld. De vreemdeling is opvang in de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) aangeboden onder de voorwaarde dat zij meewerkt aan haar vertrek uit Nederland.

De vreemdeling heeft aangevoerd dat bij haar de diagnose posttraumatischestressstoornis is gesteld en dat zij aan depressie lijdt. Uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht