JV 2016/152, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:932, 201502119/1/V6 (met annotatie van mr. M.A.G. Reurs)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, Identificatieplicht, Onderzoeksplicht

Samenvatting

Werkgever die met meerdere ondernemingen aan het handelsverkeer deelneemt krijgt evenzoveel Wav-boetes; gezamenlijke administratie wel aanleiding boete te matigen.

1. Aangezien B. met drie verschillende ondernemingen staat ingeschreven bij de KvK en C. elke onderneming afzonderlijk heeft gefactureerd voor de werkzaamheden van de vreemdeling, zijn X., Y. en Z. ieder afzonderlijk aan te merken als werkgever in de zin van de Wav. Dat er slechts één uitzendovereenkomst is gesloten, …

Verder lezen
Terug naar overzicht