JV 2016/172, RvS 06-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:929, 201500099/1/A2 (met annotatie van dr. P.E. Minderhoud)

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, verlenging, Rechtmatig verblijf, Verblijfsvergunning, intrekking, Gegevens, verstrekken onjuiste

Samenvatting

Licht inreisverbod in reguliere afwijzing staat gelet op art. 66a lid 6 Vw 2000 in de weg aan rechtmatig verblijf hangende bezwaar.

De verblijfsvergunning van de toeslagpartner van appellante is ingetrokken met terugwerkende kracht wegens het verstrekken van onjuiste gegevens. De toegekende voorschotten zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag zijn herzien op nihil.

In de periode dat de aanvankelijk verleende vergunning was verlopen, maar nog niet op het verzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht