JV 2016/194, RvS 13-04-2016, ECLI:NL:RVS:2016:891, 201506502/1/V2 (met annotatie van dr. S. Kok)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Toetsing, intensiteit van, Richtlijn, Procedure-, Zelf in de zaak voorzien

Samenvatting

Indringendheid rechterlijke toetsing; geen bevoegdheid rechtbank tot geven eigen oordeel over geloofwaardigheid.

1. De bestuursrechter kan aan art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn 2013/32 (ve13001537), per 20 juli 2015 geïmplementeerd in art. 83a Vw 2000 (Stb. 2015, 292, ve15001235), niet de bevoegdheid ontlenen zijn oordeel over de geloofwaardigheid van een asielrelaas in de plaats te stellen van dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht