JV 2016/276, RvS 28-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2567, 201601007/1/V6

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Evenredigheidsbeginsel

Samenvatting

Matiging Wav-boete wegens beperkte karakter van overschrijding urennorm en bij gebrek aan matigingsgrond in art. 10 Beleidsregel boeteoplegging Wav.

Aan appellante is een boete opgelegd wegens overtreding van art. 2 lid 1 Wav, omdat twee vreemdelingen bij het verrichten van arbeid voor haar onderneming in de periode van september 2013 tot september 2014 het in de tewerkstellingsvergunningen toegestane maximaal aantal uren arbeid per week (tien) hebben overschreden. Niet in geschil is dat vreemdeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht