JV 2016/291, RvS 26-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2658, 201601528/1/V1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, intrekking, Onjuiste gegevens, verstrekken van, Associatieovereenkomst EEG-Turkije, Besluit 1/80, Gezinsleven

Samenvatting

Intrekking verblijfsvergunning niet in strijd met Besluit 1/80 vanwege frauduleus handelen.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de vergunning met terugwerkende kracht ingetrokken omdat referente ten tijde van de aanvraag niet voldeed aan het middelenvereiste en de vreemdeling bij de aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. De overlegde arbeidsovereenkomst van referente is volgens de staatssecretaris gefingeerd en de gevraagde verblijfsvergunning is verleend op grond van…

Verder lezen
Terug naar overzicht