JV 2016/293, RvS 27-09-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2659, 201601583/1/V1 (met annotatie van dr. T. de Lange)

Inhoudsindicatie

Kennismigrant, Deskundigenadvies, Arbeid, in loondienst

Samenvatting

Kennismigrant; loon wijkt sterk af van wat in overeenkomstige functies gebruikelijk is en geen leidinggevende ervaring; UWV-adviezen zijn concludent en inzichtelijk.

De machtiging tot voorlopig verblijf voor verblijfsvergunning onder beperking arbeid als kennismigrant is afgewezen, omdat gelet op adviezen van het UWV het overeengekomen loon sterk afwijkt van het loon dat voor de te verrichten werkzaamheden in overeenkomstige functies gebruikelijk is.

Volgens vaste jurisprudentie (ABRvS 18 december 2009, «JV» 2010…

Verder lezen
Terug naar overzicht