JV 2016/299, RvS 14-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2785, 201602846/1/V1

Inhoudsindicatie

Uitzetting, medisch beletsel, Nepal, Medische noodsituatie, Medisch advies, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Het ontbrekende medicijn is bij beantwoording vraag over ziekenhuisopname in BMA-advies ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

In geschil is de vraag of de vreemdeling na zijn uitzetting naar Nepal aldaar direct of nagenoeg direct een levensbedreigend stadium zal bereiken. Vast staat dat het medicijn Infliximab ten tijde van de BMA-adviezen en -nota’s niet aanwezig was in Nepal.

De vreemdeling voert terecht aan dat de beschikbaarheid…

Verder lezen
Terug naar overzicht