JV 2016/310, RvS 19-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2727, 201604049/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, gezinsleden, Duitsland, Kinderen, rechten van

Samenvatting

Dublin; belangen minderjarig kind kunnen ook in Duitsland worden gewaarborgd gelet op mede overdragen overige gezinsleden.

De asielaanvraag van de vreemdeling, mede voor zijn minderjarig kind, is niet in behandeling genomen, omdat Duitsland op grond van Dublin III (Dv) verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

1. De SvV&J heeft gesteld dat de belangen van het kind hun weerslag hebben gevonden in art. …

Verder lezen
Terug naar overzicht