JV 2016/312, RvS 20-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2731, 201603587/1/V2 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Afghanistan, Minderheden en minderheidsgroepen, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Beoordeling kwetsbare minderheidsgroep niet ten aanzien van district maar ruimer herkomstgebied; ontbreken sociaal netwerk geen reden voor vervolging.

De minderjarige vreemdeling heeft de Afghaanse nationaliteit en behoort tot de Hazara-bevolkingsgroep. Hij is afkomstig uit de provincie Wardok en stelt dat de mate van willekeurig geweld zo hoog is dat hij louter door zijn aanwezigheid daar een gevaar loopt. Voorts stelt hij dat hij niet kan terugkeren omdat hij behoort tot een…

Verder lezen
Terug naar overzicht