JV 2016/315, RvS 27-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2942, 201602898/1/V1 (met annotatie van mr. drs. H. Heinink)

Inhoudsindicatie

Kinderpardon, Alleenstaande minderjarige vreemdeling, Privéleven, Afghanistan, Vertrekplicht

Samenvatting

Ook van minderjarige vreemdeling of zijn voogd mag meewerkcriterium worden verwacht dat stappen om te vertrekken worden gezet.

De Afghaanse vreemdeling is tegengeworpen dat hij niet heeft meegewerkt aan vertrek. De SvV&J merkt het feit dat de vreemdeling geen contact heeft gezocht met de IOM aan als een contra-indicatie als bedoeld in B9/6.2 Vc 2000. Door dit niet niet te onderkennen heeft de rechtbank geen blijk gegeven…

Verder lezen
Terug naar overzicht