JV 2016/317, RvS 27-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2940, 201605777/1/V2

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Homoseksualiteit, Togo

Samenvatting

Afwijzing in verlengde asielprocedure kan kennelijk ongegrond zijn.

De vreemdeling heeft aan haar opvolgende asielaanvraag ten grondslag gelegd dat zij, wegens haar seksuele gerichtheid, niet kan terugkeren naar Togo. De SvV&J heeft de aanvraag met toepassing van art. 30b lid 1 sub g Vw 2000, afgewezen als kennelijk ongegrond, omdat hij het ongeloofwaardig acht dat de vreemdeling lesbisch is.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het feit dat de SvV&J in zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht