JV 2016/318, RvS 01-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2992, 201605964/1/V3

Inhoudsindicatie

Dublinverordening, Rechtmatig verblijf, Staandehouding, Vreemdelingenbewaring, grondslag overbrenging, Vreemdelingenbewaring, belangenafweging

Samenvatting

In een maatregel van bewaring ligt de bevoegdheid besloten betrokkene over te brengen; belangenafweging.

1. In een situatie als deze waarin de vreemdelingen rechtmatig verblijf hebben ingevolge art. 8 sub m Vw 2000 kan art. 50 Vw 2000 bij gebreke van een redelijk vermoeden van illegaal verblijf niet worden toegepast. Voor de staandehouding, overbrenging en ophouding kan evenmin een grondslag worden gevonden in art. 6.1f…

Verder lezen
Terug naar overzicht