JV 2016/56, RvS 07-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:82, 201505169/1/V1 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Syrië, Inreisverbod, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Art. 1F, ook al trachtte Syriër arrestaties ten gevolge van zijn handelen te voorkomen.

De vreemdeling, van Syrische nationaliteit, is art. 1(F) Vluchtelingenverdrag tegengeworpen. Zijn asielaanvraag is afgewezen en hem is een inreisverbod voor de duur van tien jaar opgelegd.

Anders dan de rechtbank heeft overwogen, heeft de SvV&J deugdelijk gemotiveerd dat de informatie die de vreemdeling aan de veiligheidsdiensten…

Verder lezen
Terug naar overzicht