JV 2016/58, RvS 28-01-2016, , 201503747/1/V1 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Vluchtelingenverdrag, exclusion clause, Iran, Inreisverbod, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Knowing en personal participation op grond van AI-briefing.

De asielaanvraag van de vreemdeling, van Iraanse nationaliteit, is afgewezen wegens het tegenwerpen van art. 1F Vluchtelingenverdrag en tevens is hem een inreisverbod van tien jaar opgelegd. Niet in geschil is dat eiser in de periode van 1963 tot 1979 werkzaam is geweest voor de SAVAK, de toenmalige inlichtingen- en veiligheidsdienst van de sjah in Iran. Hij heeft hier…

Verder lezen
Terug naar overzicht