JV 2016/70, RvS 27-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:266, 201504313/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Dublinverordening, Italië, Onmenselijke behandeling, Mensenhandel, Uitzetting, medisch beletsel, Waterscheiding asiel-regulier

Samenvatting

In Dublin-zaak geen toetsing aan art. 64 Vw 2000 vereist.

Hoger beroep van de vreemdeling inzake de afwijzing van haar asielaanvraag. Niet in geschil is dat Italië op grond van Dublin III verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag.

1. De vreemdeling klaagt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de SvV&J zich terecht op het standpunt…

Verder lezen
Terug naar overzicht