JV 2016/77, RvS 08-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:416, 201505943/1/V1 (met annotatie van mr. drs. M.L. van Riel)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, Aanvraag, indiening, Verblijfsvergunning, beperking, Gezinsleven, Handvest grondrechten EU, Kinderen, rechten van

Samenvatting

Geen verplichting mvv-aanvraag ‘verblijf bij moeder’ als nareisaanvraag aan te merken.

Hoger beroep van de SvV&J inzake een mvv-aanvraag. De vreemdeling beoogt verblijf bij de referente, naar gesteld haar moeder, aan wie een verblijfsvergunning asiel is verleend met ingang van 8 november 2008. De mvv-aanvraag is gericht op verblijf op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht