JV 2016/78, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:426, 20152993/1/V1

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, intrekking, Inreisverbod, Ambtsbericht, individueel, Hoger beroep

Samenvatting

Weigeren toestemming als bedoeld in art. 8:29 Awb voor eigen risico.

De SvV&J heeft de aan de vreemdeling verleende verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd ingetrokken en een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd.

Omdat de vreemdeling de juistheid en onpartijdigheid van het individueel ambtsbericht heeft betwist, nu daarbij de volgens hem ontlastende informatie als vermeld in het rapport van ‘vp4’ niet is betrokken, heeft de Afdeling niet alleen de aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht