JV 2016/82, RvS 11-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:435, 201410123/1/V2 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Refugié sur place, Richtlijn, Definitie-, Misbruik van recht, Motivering, Onmenselijke behandeling, Bekeerlingen, Iran

Samenvatting

Brief Iraniër aan ambassade bekering tot christen novum; geen juridische grond misbruik van recht.

1. De wetgever heeft art. 5 lid 3 Definitierichtlijn niet in die zin geïmplementeerd, dat een vreemdeling reeds wegens zijn eigen handelen in Nederland dat erop is gericht de negatieve aandacht van de autoriteiten van het land van herkomst op zich te vestigen, …

Verder lezen
Terug naar overzicht