JV 2016/83, RvS 12-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:438, 201505008/1/V3

Inhoudsindicatie

Aanvraag, herhaalde, Nova, Dublinverordening, Malta, Gezinshereniging, Zienswijze, Motivering

Samenvatting

Betekenis bij herhaalde asielaanvraag waarborgen familieleven in preambule Dublinverordening; bijzondere omstandigheden.

De asielaanvraag van de vreemdeling is bij besluit van 29 april 2014 afgewezen omdat Malta op grond van Dublin III verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De echtgenote van de vreemdeling en hun minderjarig kind zijn op 24 september 2014 ingereisd. Haar asielaanvraag onder art. 29 lid 1 onder a Vw 2000 is ingewilligd. De vreemdeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht