JV 2016/85, RvS 18-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:510, 201508983/1/V1

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Ontvankelijkheid, Overgangsrecht

Samenvatting

Nationaal overgangsrecht Procedurerichtlijn strijdig met richtlijn, maar bij afwijzing, omdat vreemdeling elders verblijfsstatus heeft, niet ten nadele.

Hoger beroep van de SvV&J inzake de niet-ontvankelijkverklaring van een asielaanvraag, ingediend op 17 maart 2015, omdat Griekenland de vreemdeling als vluchteling heeft erkend.

1. Art. 30a lid 1 sub a Vw 2000 is, gelet op de implementatiewet van 8 juli 2015, geen verlate implementatie van art. 25 van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht