JV 2016/94, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:378, 201505625/1/V6 (met annotatie van mr. M.A.G. Reurs)

Inhoudsindicatie

Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete, Bewijs, Eerlijk proces, Identiteit, vaststelling van, Rechtszekerheid

Samenvatting

Wav-boete; niet voldoen aan medewerkingsplicht; geen opzet want misverstand, voordeel van de twijfel.

Hoger beroep van de MvSZW inzake een aan bedrijf A. opgelegde boete wegens overtreding van art. 5:20 lid 1 Awb jo. art. 18 lid 2 (oud) Wav.

Art. 5:20 lid 1 Awb, dat kort gezegd eenieder verplicht een toezichthouder…

Verder lezen
Terug naar overzicht