JV 2016/95, RvS 17-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:507, 201600032/1/V2 (met annotatie van prof. mr. H. Battjes)

Inhoudsindicatie

Aanvraag, asiel, Afghanistan, Documenten, authenticiteit, Bewijslast, Onmenselijke behandeling

Samenvatting

Krantenartikelen echt maar herkomst informatie en auteurs onduidelijk.

De asielaanvraag van de vreemdeling van Afghaanse nationaliteit is afgewezen. De SvV&J stelt dat de vreemdeling met de overgelegde krantenartikelen zijn asielrelaas niet aannemelijk heeft gemaakt.

1. De rechtbank heeft ten onrechte overwogen dat de inhoud van de krantenartikelen overeenkomt met het asielrelaas. De rechtbank heeft van belang geacht dat de vreemdeling heeft verklaard dat hij door de familie van…

Verder lezen
Terug naar overzicht