JV 2017/112, RvS 20-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:455, 201601089/1/V1 (met annotatie van mr. dr. M.H.A. Strik)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, Gezinshereniging, nareis, Huwelijk, Richtlijn, Gezinsherenigings-

Samenvatting

Nareis; samenwoonvereiste in geval van IPR rechtsgeldig huwelijk in strijd met hoofdstuk V Gezinsherenigingsrichtlijn.

De SvV&J heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat de vreemdeling niet voor een asielvergunning krachtens art. 29 lid 1 sub a Vw 2000 en derhalve voor de gevraagde mvv in het kader van nareis in aanmerking komt.

1. De Gezinsherenigingsrichtlijn biedt lidstaten niet de ruimte het recht op gezinshereniging bedoeld in hoofdstuk V uitsluitend…

Verder lezen
Terug naar overzicht