JV 2017/115, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:721, 201603294/1/V1 (met annotatie van mr. drs. M.C. Stronks)

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning, intrekking, Openbare orde, Marokko, Horen, in bezwaar, Gezinsleven, gerechtvaardigde inmenging

Samenvatting

Wijziging in persoonlijke situatie doet door kort tijdsverloop niet af aan actualiteit openbare-ordegevaar.

De vreemdeling is in 1991 als zeventienjarige naar Nederland gekomen en sindsdien 21 maal onherroepelijk veroordeeld tot in totaal 48 maanden gevangenisstraf. Zijn verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd is ingetrokken en tegen hem is een zwaar inreisverbod uitgevaardigd.

1. De rechtbank heeft niet onderkend dat, gelet op het gewicht van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht