JV 2017/116, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:720, 201604419/1/V1 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Verblijfsvergunning asiel, intrekking, Nepal, Identiteit en nationaliteit, vaststelling, Gezinsleven

Samenvatting

Zwaar gewicht identiteitsfraude bij art. 8 EVRMbelangenafweging; mogelijk derde land waar gezinsleven mogelijk is.

De verblijfsvergunning is met terugwerkende kracht ingetrokken, wegens het verstrekken van onjuiste gegevens omtrent de identiteit (art. 31 lid 1 sub a Vw 2000). De kinderen van de vreemdeling, geboren in 2013 en 2015, hebben een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd. Haar ex-partner, van Nepalese nationaliteit, is een…

Verder lezen
Terug naar overzicht