JV 2017/121, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:964, 201605973/1/V1 (met annotatie van prof. mr. P. Boeles)

Inhoudsindicatie

Machtiging tot voorlopig verblijf, aanvraag, Gezinshereniging, Irak, Gezinsleven, bij Nederlands kind, Kinderen, rechten van

Samenvatting

Nederlandse nationaliteit van echtgenoot en minderjarige kinderen kreeg te weinig gewicht; Jeunesse en El Ghatet.

De aangevallen overwegingen van de rechtbank (ECLI:NL:RBDHA:2016:10834) duiden niet op een enigszins terughoudende toetsing, maar dat leidt niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. Uit EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse, «JV» 2014/343, …

Verder lezen
Terug naar overzicht